Članovi kluba

POSTIGNUĆE ČLANOVA

2014-2018


Postignuće članova u 2018. godini



Postignuće članova u 2017. godini



Postignuće članova u 2016. godini



Postignuće članova u 2015. godini

POSTIGNUĆA ČLANOVA

2010-2014

DEPLIJAN-MIROSLAV BARAĆ

Klupska fotogalerija fotokluba Osijek predstavlja samostalnu izložbu Miroslava Baraća.

DEPLIJAN-MIROSLAV BARAĆ

Klupska fotogalerija fotokluba Osijek predstavlja samostalnu izložbu Miroslava Baraća.